توضیحات

  • از: فاطمه همایون
  • موضوع: رمان
  • ۳۱۴ صفحه
  • فرمت: PDF
  • زبان: فارسی

معرفی کتاب رمان خانوم زبون دراز

کتاب رمان خانوم زبون دراز به قلم فاطمه همایون، اثری عاشقانه و طنز درباره‌ی دختری مهربان و شوخ طبع به نام دریاست که دو برادر و یک دوست صمیمی به اسم معصومه دارد. در این بین آراد پسری است که با دریا سر جنگ دارد و او هم هیچ جور راضی نمی‌شود که از یک پسر کم بیاورد.

در بخشی از کتاب رمان خانوم زبون دراز می‌خوانیم:

پوزخند زدم به ماشینش اشاره کردم و گفتم باشه بابا فهمیدم تو هم فرقون داری
تا اینو گفتم مث خر وحشی اهم اهم گاو وحشی شد یا حضرت هاشم
گفت به ماشین من می‌گی فرقون گفتم اوا ببخشید گاری خوبه دیگه
مهلتش ندادم و رفتم سمت ۲۰۶ سفیدم که مث رخش خوابیده بود و گازش گرفتم سمت خونه
تا رسیدم خونه مث همیشه لحنم لاتی کردم و صدام انداختم پس کلم
آهای منزل کوجایی
زن کجا رفتی در همین حین مادر گرام ملاقه به دست از آشپزخونه اومد و با عصبانیت بهم زل زد